Yaariyan 2

  • Long Format / OTT
Promo Packaging Studio

Famous Studios

Sr Colorist

Prashant Sharma @prashant.colorist

Business Head

Vishal Banjaria @yehwalavishal

Online Artist

Sufiyan Dhamaskar sufiyandhamaskar Sooraj Gupta

DI Head

Nishit Mistry @n15hitm

DI Line Producer

Tanuja Naik @tanuja.n.naik

DI Conformist

Trupti Rane @trupss_17 , Ajay Bari @ajaybari2217 & Ashutosh Ghurup

Creative Director

Vishwas Savanur

Creative Producer

Sandhya V S @vsandy111

VFX Supervisor

Haresh Sutar @khareshinstro

VFX Production Coordinator

Noorain Khan Sarguro

VFX Editor

Kamlesh Vashnav & Vivek Shankhla @vivek_shankhla_khimara

Mattepaint Artists

Piyush Larokar & Ranjit Buragohain

Motion Graphics Artist

Utkarsh Baile, Anu Verma, Sandesh Rane, Chirag Nandola and Devang Nandola utkarshbaile

other projects